Zilveren draagspeld voor Wies Berris.

Zilveren draagspeld voor Wies Berris.

Wies Berris – Visschers, geboren Wamel 21-11-1938.

Haar betrokkenheid bij de Historische Vereniging Tweestromenland dateert vanaf 1980.
Zij werd toen actief in de Tentoonstellingscommissie van de vereniging. Dit was de opmaat voor en groot aantal functies en activiteiten.

Zij werd de coördinatrice van de werkgroep Maas en Waalse Streekdracht en Mode. Vanaf 1984 tot aan de dag van vandaag heeft zij zich beziggehouden met de acquisitie, het behoud, de registratie, de documentatie en vooral ook de presentatie van historische streekdrachten uit het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Een grote groep vrijwilligers heeft onder bezielende leiding van Wies Berris-Visschers een bijzonder waardevolle, unieke collectie opgebouwd. Het bijzondere is dat deze collectie niet alleen goed bewaard wordt, maar bij allerlei gelegenheden en evenementen ook gepresenteerd wordt aan een breed publiek. Zo is de werkgroep Streekdracht & Mode onder haar leiding nauw betrokken bij het project Cultuurknooppunt Wijchen – Beuningen als opvolger van Edu-Art van het Gelders Educatief Centrum. Dit project richt zich - met succes - op de kinderen van de basisscholen. Doel is de kinderen de geschiedenis van hun voorouders te laten beleven. Hat accent ligt op wonen, werken en kleden. Een aantal kinderen worden tijdens de les ‘aangekleed’ met historische streekdrachten en modes uit de periode 1880-1930.

In 1984 werd Wies Berris – Visschers algemeen bestuurslid van de Historische Vereniging Tweestromenland. In 1987 werd zij lid van het dagelijks bestuur en vanaf 1996 tot heden voorzitter.
Enkele highlights tijdens haar voorzitterschap:
* In de Tweestromenlandreeks zijn inmiddels 28 publicaties in boekvorm verschenen.
* Is in juni j.l. nummer 180 van ons kwartaal tijdschrift verschenen.
* Is de structuur verder uitgebouwd van werkgroepen en commissies die ieder op hun terrein verantwoordelijk zijn voor activiteiten en evenementen. Inmiddels zijn er 18 werkgroepen.
* Mede door het bovenstaande wordt de vereniging echt gedragen door actieve vrijwilligers.
* De verhuizing van ons nieuw onderkomen van het documentatiecentrum van het voormalige gemeentekantoor naar het SCEC, ’t Mozaïek.
Wies Berris – Visschers geeft die vrijwilligers de ruimte en is tegelijk de persoon die weet te bezielen, te verbinden en te motiveren.

De hierboven genoemde tentoonstellingscommissie werd in 1986 omgevormd en door de Historische Vereniging gestichte Streekhistorisch Museum Tweestromenland. Vanaf het begin tot voor kort was zij bestuurslid van het Museum.
Ook hier heeft zij haar talenten, kennis, ervaring en contacten benut om haar grote doel – het erfgoed van Maas en Waal te bewaren en te laten zien aan de eigen inwoners van de streek en anderen – te verwezenlijken.

Balgoij, juli 2019
Sjef Daverveld

Mozaiek-1HV.jpg Wies podium1.jpg

Onze partners