Samenwerking met de Werkcoöperatie West Maas en Waal te Beneden-Leeuwen

Samenwerking met de Werkcoöperatie West Maas en Waal te Beneden-Leeuwen

......... heeft de werkgroep Topografisch Historische Atlas gezocht naar mogelijkheden om haar werkcapaciteit uit te breiden.
Er is nog zoveel materiaal dat nog gescand moet worden, dat de tijd dat wij hier aan kunnen werken (één dag per week) als een bottleneck voelt.

Lange tijd was er geen mogelijkheid hierin verbetering aan te brengen.
Sinds wij in het documentatiecentrum over nieuwe apparatuur beschikken hebben we onze oude scanner en pc, die nog zeer bruikbaar zijn, ter beschikking als extra uitbreiding van de capaciteit.
Die extra capaciteit hebben wij gevonden door een samenwerking aan te gaan met de Werkcoöperatie West Maas en Waal te Beneden-Leeuwen.
De Werkcoöperatie West Maas en Waal is een sociale firma met als doelstelling om mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt weer naar de arbeidsmarkt toe te leiden door middel van een zinvolle dagbesteding en het op doen van werkervaring.
Een van de bedrijfsonderdelen om haar doelstelling te bereiken is de Kantoorbrigade die deze digitaliseringwerkzaamheden voor ons gaat uitvoeren.
Wij gaan uit van een win-win situatie voor beide partijen.
Zij doen ervaring op en hebben een zinvolle tijdsbesteding en wij vergroten onze capaciteit en bereiken daarmee sneller ons einddoel namelijk ons gehele bestand aan beeldmateriaal te digitaliseren.
Het plan is om in oktober 2016 de samenwerking te laten ingaan.
De apparatuur die wij ter beschikking stellen is inmiddels geïnstalleerd, de eerste werkinstructies zijn besproken en ter uitvoering gebracht tijdens een eerste gezamenlijk werksessie . Wij hebben ca. 700 dia's aangeleverd die gescand gaan worden in het pand DE STRANG, aan de Pastoor Jansstraat 2 te Beneden-Leeuwen.
Peter-Paul Straten van WWMW als teamleider heeft een enthousiaste medewerker in de persoon van Harrie van Helmond uit zijn groep aangewezen om deze werkzaamheden te gaan uitvoeren.
De eerste resultaten zijn er al en naarmate de tijd vordert zal er in de werking van het programma, met al zijn instellingen en bijzonderheden, geen geheim meer schuilen voor Harrie.
Wij wensen hem, zijn teamleiding en de gehele organisatie WWMW succes met dit project zodat het eindresultaat van alle inspanning voor beide partijen, WWMW en de Historische Vereniging Tweestromenland, naar tevredenheid zal zijn.

Om deze samenwerking officieel te maken zal er op donderdag 20 oktober a.s. een samenwerkingscontract worden ondertekend door de directeur van de Werkcoöperatie West Maas en Waal, de heer Martin Heuzeveldt, en de voorzitter van de Historische Vereniging Tweestromenland, mevrouw Wies Berris.
De plaats waar de ondertekening plaatsvindt is de werklocatie van de WWMW aan de Pastoor Jansstraat 2 te Beneden-Leeuwen.
Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 14.00 uur.

Onze partners