Topografisch Historische Atlas

Beschrijven en archiveren en digitaliseren van het bestand aan foto's, dia's, negatieven en glasnegativen, illustraties, ansichtkaarten en geografische kaarten.

Algemeen

De coördinator heeft regelmatig overleg met het dagelijks bestuur over de voortgang en het te volgen beleid, wat reeds in 2004 ingezet is.
De voortgang van nhet Fotoproject van het Gelders erfgoed is door de werkgroep op dinsdag wekelijks doorgezet. De werkgroep is een ingewerkte groep met een stabiele werkverdeling.

Dia's

Momenteel zijn er zo'n 8000 beschrijvingen van het diabestand opgenomen in het Windows programma Atlas.
De dia's zijn ingeraamd en opgeborgen in twee grote, speciaal voor dit doel ingerichte kasten, die zich in het documentatiecentrum bevinden.

Foto's

Er zijn wekelijks foto's te zien van Oud Wijchen op de kabelkrant; ook zijn deze foto's te bekijken op de website van de Wijchense Omroep: www.wijchenseomroep.nl

Update oktober 2019.
Samenwerking met de Werkgroep
De Driesprong te Wamel

Lang heeft de werkgroep Topografisch Historische Atlas gezocht naar mogelijkheden om haar werkcapaciteit uit te breiden.
Er is zoveel materiaal dat nog gescand moet worden, dat de tijd dat wij hier aan kunnen werken (één dag per week) als een bottleneck voelt. Die extra capaciteit hebben wij gevonden door een samenwerking aan te gaan met de Werkcoöperatie West Maas en Waal te Beneden-Leeuwen.
De Werkcoöperatie West Maas en Waal was een sociale firma met als doelstelling om mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt weer naar de arbeidsmarkt toe te leiden door middel van een zinvolle dagbesteding en het op doen van werkervaring.
Een van de bedrijfsonderdelen om haar doelstelling te bereiken was de Kantoorbrigade die deze digitaliseringwerkzaamheden voor ons zou gaan uitvoeren.
De werkcoöperatie is gestopt en ontbonden. De mensen die het werk voor ons uitvoerden zijn meegegaan naar de vanouds bekende werkgroep De Driesprong.Zij voeren nu de werkzaamheden uit onder leiding van de coördinator Peter-Paul Straten. Hij is vanaf het begin het aanspreekpunt voor ons geweest en nog steeds..
Wij gaan uit van een win-win situatie voor beide partijen.
Zij doen ervaring op en hebben een zinvolle tijdsbesteding en wij vergroten onze capaciteit en bereiken daarmee sneller ons einddoel namelijk ons gehele bestand aan beeldmateriaal te digitaliseren.
De apparatuur die wij ter beschikking gesteld hebben is inmiddels geïnstalleerd op een nieuwe locatie nl. het gebouw van de Kinderboerderij te Wamel aan de Lakenstraat. De werkinstructies zijn besproken en worden ten uitvoer gebracht naar onze tevredenheid.
Peter-Paul Straten van de Driesprong als teamleider heeft een enthousiaste medewerker in de persoon van Harrie van Helmond uit zijn groep aangewezen om deze werkzaamheden uit te voeren. Vanaf oktober 2016 tot heden zijn ca. 30.000 items door de scanner gegaan en opgeslagen in de computer.Op dezer wijze hebben we flinke stappen gezet richting het eindresultaat al ons beeldmateriaal digitaal beschikbaar te hebben. Momenteel wordt er gewerkt om het negatieven archief van Fotograaf Verbeek uit Wijchen te digitaliseren.

Medewerkers

Guus van Heck : algemeen/coördinatie, Wijchen
Ben Nillesen : scannen foto's en dia's, Wijchen
L. Rosbender, Wijchen
Jos van Tongeren, Wijchen
Ab van Eck
Els Lamers

Nieuws

Onze partners