Pagus Balgoye

Pagus Balgoye" is de heemkundekring van Balgoy. Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van eigen omgeving, de mensen die er gewoond hebben, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen.

De heemkundekring “Pagus Balgoye” werd officieel in december 2000 opgericht. Dat gebeurde op een drukbezochte bijeenkomst in het dorpshuis. Het initiatief ertoe was uitgegaan van: Piet van Erp en Ber van Haren. Die hadden ten huize van eerstgenoemde eerst een avondje belegd om voorzichtig af te tasten of er wel een voldoende draagvlak voor hun idee bestond. Die hoefden er niet lang over na te denken: unaniem besloot men tot het uitschrijven van de bijeenkomst in het dorpshuis.
Daar kwamen zoals gezegd heel wat geïnteresseerden op af. Het idee om een eigen Balgoyse historische vereniging op te richten viel meteen in goede aarde. Er werden zelfs al direct ideeën geopperd om verschillende werkgroepen op te richten.
De vereniging is een vrijwilligersorganisatie met ruim 20 leden, zij bekostigt haar activiteiten met contributies en donaties. De heemkundekring “Pagus Balgoye” werkt nauw samen met de historische vereniging Tweestromenland uit Wijchen.

Jaarprogramma

Het jaarprogramma kent zo'n 10 bijeenkomsten; in principe elke eerste woensdag van de maand. In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Op het jaarprogramma staan sprekers over boeiende onderwerpen, actuele thema's en diverse excursies, maar ook buurten met dorpsgenoten, bijpraten en leren over de gewoontes en gebruiken van weleer.

Exposities

De heemkundekring organiseert exposities in de oude toren van Balgoy maar neemt ook deel aan plaatselijke tentoonstellingen georganiseerd door derde.
Tevens is “Pagus Balgoye”actief tijdens de Open monumentendag. Onder “de paraplu” van tweestromenland geeft de heemkundekring de Open Monumentendag een eigen invulling, dit met in achtneming van het landelijk thema.

Werkgroepen

Om het takengebied van de Heemkundekring goed te kunnen omvatten zijn er werkgroepen waarin actieve leden hun specialisme in de praktijk kunnen brengen. Deze groepen formuleren hun eigen doelstellingen en de manier hoe deze te bereiken.

Leden

Momenteel telt onze heemkundekring 20 leden, en daarnaast een aantal aspirant-leden/ belangstellenden. Onder de aspirant-leden rekenen we die personen die blijk gegeven hebben van belangstelling op de achter ons liggende bijeenkomsten.
Locatie ledenvergaderingen: Dorpshuis Balgoy, de eerste woensdag van de maand,aanvang 20.00u.

Het bestuur

Voorzitter: Wil Giesbers, Oosterweg 65, 6602 HC in Wijchen (024-6450421) ienenwil@hotmail.nl
secretaris: Leo Bijmans, S. Toonen Dekkersstraat 12, 6613 AL ,Balgoy 024-6425560 leo_bijmans@kpnmail.nl,
info@pagusbalgoye .nl
penningmeester: Sjef Daverveld, den Bogerd 20, 6613 AL te Balgoy (024-6418987)
bestuurslid: Geert-Jan Arts, Balgoyseweg 80, 6602 VP Wijchen, 024-3550195, fam.arts@online.nl
bestuurslid: Adriaan Berben, Molenkuil15, 6611 AR Overasselt, 024-6222577 berben@caiway.nl

Samenvattend

Wij hopen door het houden van lezingen, het inrichten van exposities en het verstrekken van voorlichting het historisch besef van onze inwoners te vergroten. Heemkundekring Pagus Balgoye biedt een afwisselend programma waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staan.

Bezoek onze website

Onze partners