Knipseldienst

Het knipselarchief van de Historische Vereniging Teestromenland bestaat uit een groot aantal krantenknipsels en artikelen uit dag- en weekbladen, die alle betrekking hebben op het werkgebied van de vereniging, te weten het Land van Maas en Waal.
Het archief is opgeslagen in het documentatiecentrum van de vereniging in het souterrain van het Mozaïek in Wijchen.

Nieuwsbrief januari 2020
Nieuwsbrief januari 2019

Medewerkers:

H. Arntz / Coördinator, Wijchen
G. Kerstens Wijchen
R. van Pelt – Bijl, Wijchen
A. van Staveren, Balgoij
J. Stuart, Wijchen
T. Wouters, Wijchen
Chr. Hendriks, Wijchen
R. Wismans, Alverna

Nieuws

Onze partners