KLeiGoed Maas en Waal

Kleigoed de Foto.jpg
De in oktober 2018 ontstane werkgroep houdt zich bezig, de (bijna)
vergeten grofkeramische industrie in het land van Maas en Waal vast te
leggen, zodat deze eens zo belangrijke industrie niet vergeten wordt.
Grofkeramische producten zijn van klei gebakken bouwmaterialen, zoals
metselbakstenen, dakpannen etc.
De vijftal leden van de werkgroep hebben een grote betrokkenheid, kennis
en ervaring op het gebied van de grofkeramische industrie.
De beschikbare kennis, ervaring, documentatie en materialen worden door
de groep verzameld, gedocumenteerd met het doel deze geschikt te maken
voor presentatie aan het publiek.

Leden van werkgroep :
Leo Adams
Huub Mombers
Adrie van Ringelenstein
Bert van As
Henk den Hollander

Contact via e-mail : leo.adamsart@gmail.com

Nieuws

Onze partners