Historisch Gemotoriseerd Verkeer

De doelstelling van de werkgroep is het verzamelen van fotomateriaal ,documentatie
en anekdotes betreffende het gemotoriseerd verkeer in het land van Maas en Waal
over de periode 1900 – 1970.
Op basis van de verzamelde gegevens ligt het in de bedoeling in een later stadium
hierover een boek uit te brengen.
Contactpersoon is: Hans Jurriëns jurriensjc@online.nl

Activiteiten

Na een geslaagd project (2008-2010) van de Pastoor Zijlmans Memorial Lourdes reis, beter bekend als het TOPOLINO project, is de werkgroep HGV toe aan een nieuwe uitdaging.

Het betreft een te bouwen replica van een motorfiets uit de jaren 1900-1915. Als basis beschikken we over een vooroorlogse transportfiets die we zodanig gaan aanpassen om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Ook dit project ,waar we in het najaar van 2012 mee zullen starten, is te volgen op de HGV website.

Wat betreft andere activiteiten , wij hebben inmiddels vele Maas en Walers bezocht met het verzoek fotomateriaal en documentatie aan ons ter beschikking te stellen met als resultaat dat wij nu reeds beschikken over een digitaal bestand van circa 3000 afbeeldingen betreffende het gemotoriseerd verkeer in het land Van Maas en Waal. Het bezoeken van diverse evenementen zoals jaarmarkten en oldtimerdagen is de afgelopen jaren een vast onderdeel van onze activiteiten.

Bezoek onze website

Nieuws

Onze partners