AFSCHEID SECRETARIS

AFSCHEID SECRETARIS

Na de laatste vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2018 hebben we afscheid genomen van Sjef als secretaris van onze vereniging. Onze voorzitter, Wies, heeft Sjef bedankt voor zijn inzet als secretaris, een functie die hij vanaf 1996 vol overgave nauwgezet heeft vervuld. De samenwerking was altijd uitstekend. Sjef heeft namens de vereniging een belangrijke rol vervuld in de externe communicatie naar gemeenten en andere instanties en wist als geen ander wat er speelde binnen onze vereniging.
Voor zijn vele werkzaamheden en grote verdienste voor de vereniging heeft Sjef dan ook de welverdiende WAARDERINGSPLAQUETTE met hierin zijn naam gegrafeerd, ontvangen.
Sjef1.jpg Sjef3.jpg
Tijdens het diner met het voltallige bestuur hebben we tenslotte nog op informele wijze afscheid genomen.

Foto's

Onze partners