Erfgoedstudiehuis

Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden

Het erfgoedstudiehuis komt voor uit de Projectgroep Cultuurhistorie Oostelijk Rivierengebied. Dit was een deelproject van het project “Stappen in de Toekomst” van Het Geldersch Landschap.
In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan van de Gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen droeg het project bij aan de realisatie van het Bezoekerscentrum in Leur, geopend in 2010.
Doelstelling
Het hoofddoel van het Studiehuis is om zowel het landschap als de geschiedenis van het gebied meer toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Daarvoor worden jaarlijks kleine exposities opgezet die in het hele gebied tentoongesteld kunnen worden. Over de onderwerpen worden ook boekjes uitgegeven met uitgebreide informatie.
Het erfgoedstudiehuis heeft het initiatief genomen tot het oprichten van het Erfgoedoverleg Land van de Heerlijkheden. De meeste verenigingen op cultuurhistorisch – en maatschappelijk terrein en heemkundekringen hebben zich daarbij aangesloten. Tweemaal per jaar wordt vergaderd met uitwisseling van ideeën en geplande activiteiten.
Werkgebied en werkplek
Het werkgebied omvat de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen, West Maas en Waal en Heumen.
Aanvankelijk kreeg het Erfgoedstudiehuis van Het Geldersch Landschap een werkplek in het Bezoekerscentrum in Leur. Sinds 2016 komt men bijeen in kasteel Hernen.
Deelnemers
Het erfgoedstudiehuis bestaat op dit moment (nov. 2016) uit Carolien Guelen (Hernen/Leur), André Kersten (Geldersch Landschap en Kasteelen), Ben van Dijk (regionale geschiedenis), Hella Cranen (landschap en vormgeving), Hugo van Capelleveen (bouwhistorie), Judith Toebast (landelijke bouwkunst), André Jansen (regionale geschiedenis) en Wim Kattenberg (geschiedenis).
Activiteiten
a. Jaarlijkse exposities. Sinds 2010 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
1. Betekenis van de Cisterciënzers voor dit gebied.
2. Agrarische geschiedenis met accent op ontwikkeling van de boerderijen.
3. Ontwikkeling van de molens in het gebied.
4. Kerkelijke geschiedenis met accent op kerkbouw.
5. Vroege kastelen.
6. (in ontwikkeling) Kloosters.
b. Van de onderwerpen Boerderijen, Kerken en Kastelen zijn kleine boekwerkjes gemaakt, verkrijgbaar á € 3,50.
c. Organiseren van lezingen, wandel- en fietstochten in het kader van deze exposities.
d. Het erfgoedstudiehuis leverde een belangrijke bijdrage in het QR-coderingsproject van de betrokken gemeenten, waarbij 125 cultuurhistorische- en maatschappelijke locaties voorzien werden van een QR-code. Geïnteresseerden kunnen daardoor met behulp van hun iPhone informatie krijgen over de historie van betreffende locaties.

Nieuws

Onze partners