Bewaorsmiense

Bewaorsmiense

Dizze werkgroep wil, dur muziek, cabaret en toneel, de taol en de gebruike
in Maos en Waol weergeve.
Wa duun de Bewaorsmiense?
De laatste voorstelling ging over het 200-jarig jubileum van de Leste Mert in 2019. Bas van der Hoeven heeft een prachtige volksmusical geschreven vol humor en gebaseerd op historische feiten. Met vele komische scenes speelde het zich af in het alom bekende café van Stet van Os. John Tijssen zorgde voor de arrangementen, componeerde ook nieuwe nummers.
De werkgroep Cultuur van de Bewaorsmiense is weer gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Streekmusical, wederom geschreven door Bas van der Hoeven. De titel is; Mürrig waoter. Het thema is de visvangst in Maos en Waol.(toevoegen) John Tijssen gaat voor de muziek zorgen, Nelleke van de Klok voor de zang. Dayenne van de Geijn gaat de regie voeren. We houden het thema nog even geheim (deze zin kan weg).De musical zal in het voorjaar van 2021 worden opgevoerd.

De speeldata in 2021 zijn op 23, 24 en 25 april in De Rosmolen in Beneden-Leeuwen en op 30 april, 1 mei en 2 mei in D’n Bogerd in Druten
Houdt deze site en de Gelderlander en de Maas & Waler in de gaten m.b.t. informatie over de voorverkoop.

Reeds eerder gespeelde voorstellingen waren:
2003 - Maos en Waol gee pleat
2005 - De Zoone vaen Toone
2007 - Testament van Ome Hent
2008 - Wie wâ bewaord hè wâ
2011 - Vur Spek en Spruite
2011 - Bloemen in de Haor, CD presentatie
2013 - Klaore Aerremoeij
2017 - Nie te geleuve
2019 - Leste snert

Van een aantal van deze musicals zijn nog DVD’s te verkrijgen. Ook aan de CD Bloemen in de Haor is nog te komen. Bij belangstelling, stuur een mail naar Ria v.d. Velden via j.velden14@upcmail.nl

In november 2019 is het boek ‘Bewaorliedjes’ uitgebracht. Dit is een bundel met alle liedjes uit de volksmusicals van de Bewaorsmiense. Een prachtig boek waarin meer dan 80 liedjes staan; de teksten, aangevuld met informatie uit welke musical het lied afkomstig is, de originele melodie, wie het heeft uitgevoerd, de componist van de muziek en de schrijver van de tekst. Het boek is gemaakt door Jan Basten en Karel van den Beld en bevat naast de liedteksten ook originele foto’s uit de musicals.

Voor € 12,00 kunt u in het bezit komen van dit prachtige boek.
Neem daarvoor contact op met Jan Basten via jbasten@kpnplanet.nl

Contactpersoon tussen uw bestuur en de werkgroep Bewaorsmiense Cultuur:
Wim van Leeuwen
Maasdijk 5
6629 KB Appeltern
wim.van.leeuwen@outlook.com
06-81284381
Bezoek onze website
Website bezoeken

Taol
Die werkgroep hil zich bezig mi ’t verzamele vaen zoveul meugelijk gesprekke dur middel vaen interviews. Maos 'n WaoIers worre benaderd um te vertelle over hun beroep, gewoontes die in onbruk gerakt zen en onderwerpe die vaen eiges bove komme drijve. Deze gesprekke worre opgenome en we wille daor un ceedee vaen make. Ok het de werkgroep plekpleutjes uitgegeve, die de miense op de deur kunne plekke. Hiermee geve ze oan dat er in hun huis plaet gepraot wor. Ok timmert de werrukgroep aon de weg um lezinge te houwe in durpshuize en bibliotheke in het dialect. Zij verkope ok de briefkarte mi Maos en Waolse spreuke en T-hemkes um de opnameapperaatjes te kunne kope.
In 2010 is dur gebruiksvriendelijker opnameapparatuur aongeschaft.

Boederij en laendschap
Is vur ‘t behoud en herstel vaen streekeige laendschapselemente. De werkgroep hil zich bezig mi verschillende 'projecten' die ligge tusse ‘t Maos 'n Waolkanaol en Herrewaoare. Er zijn tusse Aofere en Deest knote gezet die samen mi aonwonende geknot zulle worre. Ok prebiere ze ’n waendelpaed langs de Wettering te krijge en in Herre wille ze een stuk kerkepad wer opknappe. De werkgroep prebiert de inwonners en gemeentes wakker te schudde en bij de projecte te betrekke. Onderlest he we in Druute ’n vergadering belit mi Baet en Borg over ’t behoud vaen ouwe durpskerne. We hebbe ’t onderwerp dur ’n burgerinitiatief op de raadsagenda gekrege.
Wilde meer wete over de Bewaorsmiense Taol of
Boederij en laendschap?
Daen kunde mitte haostige post ’n berichtje sture naor treelk1@hotmail.com
Ge kun ok belle mi Henk van Elk, tillefoon 0487-516645.

Nieuws

Onze partners