Bewaorsmiense

Dizze werkgroep wil, dur muziek, cabaret en toneel, de taol en de gebruike
in Maos en Waol weergeve.

Contactpersoon tussen uw bestuur en de werkgroep Bewaorsmiense Cultuur.

Wim van Leeuwen
Maasdijk 5
6629 KB
wim.van.leeuwen@outlook.com
06-81284381

De nieuwe voorstelling gaat over het 200-jarig jubileum van de Leste Mert in 2019. Bas van der Hoeven heeft een prachtige volksmusical geschreven vol humor en gebaseerd op historische feiten. Met vele komische scenes afgespeeld in het alom bekende café van Stet van Os.

Wa duun de Bewaorsmiense?

De werkgroep Cultuur van de Bewaorsmiense is weer gestart met de repetities voor de Streekmusical geschreven door Bas van der Hoeven.
In 2019 is het tweehonderd jaar geleden dat de eerste Leste Mert werd gehouden. De streekmusical Leste Snert is een eerbetoon aan deze beroemde veemarkt, die nog steeds duizenden bezoekers van heinde en verre naar Druten lokt. Daarnaast brengt het stuk een ode aan de onverzettelijke Maas en Walers, die zich niet klein laten krijgen en juist in tijden van tegenslag schouder aan schouder staan.
Het stuk speelt in 1919, het jaar dat de Leste Mert honderd jaar bestaat.
De armoede is groot. De Eerste Wereldoorlog heeft de handel lamgelegd, het socialisme steekt de kop op, stakingen zijn aan de orde van de dag. In café In d’n Slaopende Os beraamt een aantal notabelen een eeuwfeest met een snertkookwedstrijd. De plannen zijn groots, een Leste Mertlied is al gecomponeerd. Dan slaat het noodlot toe.
Natuurlijk komt uiteindelijk alles goed, maar de Leste Mert is dan al voorbij. ‘Over honderd jaar zullen onze achterkleinkinderen voor ons feesten’, voorspellen de Maas en Walers in het slotlied. Want als de Leste Mert en de hoogmis niet meer worden gevierd, houdt de wereld op te bestaan, dat weet iedereen.
In Leste Snert vloeien werkelijkheid en fantasie samen als Maas en Waal. De terugblik biedt veel mogelijkheden om toen en nu te verbinden. 1919 is dichtbij genoeg om de waarheid te vertellen en ver genoeg weg om de leugen geloofwaardig te maken.
De speeldata in 2019 zijn op 29, 30 en 31 maart in D’n Bogerd in Druten, op 5 en 6 april in de Meent in Afferden en op 12, 13, en 14 april in De Rosmolen in Beneden-Leeuwen.
VANWEGE ENORME BELANGSTELLING
Extra voorstelling op 7 april 14.30 u.
De Meent in Afferden.
De kaartverkoop op de speellocaties is op zaterdag 27 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kaarten kosten 15 euro.

Reeds eerder gespeelde voorstellingen waren:
2003 “Maos en Waol gee pleat”
2005 “De Zoone vaen Toone”
2007 “Testament van Ome Hent”
2008 “Wie wâ bewaord hè wâ “
2011 “Vur Spek en Spruite”
2011 “Bloemen in de Haor” CD presentatie
2013 “Klaore Aerremoeij”
2017 - Nie te geleuve
2019 - Leste snert

Bezoek onze website

Taol

Die werkgroep hil zich bezig mi ’t verzamele vaen zoveul meugelijk gesprekke dur middel vaen interviews. Maos 'n WaoIers worre benaderd um te vertelle over hun beroep, gewoontes die in onbruk gerakt zen en onderwerpe die vaen eiges bove komme drijve. Deze gesprekke worre opgenome en we wille daor un ceedee vaen make. Ok wil de werkgroep ok plekpleutjes uitgeve, die de miense op de deur kunne plekke. Hiermee geve ze oan dat er in hun huis plaet gepraot wor. Ok timmert de werrukgroep aon de weg um lezinge te houwe in durpshuize en bibliotheke in het dialect. Zij verkope ok de briefkarte mi Maos en Waolse spreuke en T-hemkes um de opnameapperaatjes te kunne kope..
In 2010 gaon we gebruiksvriendelijker opnameapparatuur aonschafe.

Boederij en laendschap

Is vur ‘t behoud en herstel vaen streekeige laendschapselemente. De werkgroep hil zich bezig mi verschillende 'projecten' die ligge tusse ‘t Maos 'n Waolkanaol en Herrewaoare. Er zijn tusse Aofere en Deest knote gezet die samen mi aonwonende geknot zulle worre. Ok prebiere ze ’n waendelpaed langs de Wettering te krijge en in Herre wille ze een stuk kerkepad wer opknappe. De werkgroep prebiert de inwonners en gemeentes wakker te schudde en bij de projecte te betrekke. Onderlest he we in Druute ’n vergadering belit mi Baet en Borg over ’t behoud vaen ouwe durpskerne.We hebbe ’t onderwerp dur ’n burgerinitiatief op de raadsagenda gekrege.

Wilde meer wete over de Bewaorsmiense?

Daen kunde mitte haostige post ’n berichtje sture naor treelk1@hotmail.com
Ge kun ok belle mi Henk van Elk, tillefoon 0487-516645.

Nieuws