Archieven Maas en Waal

In 2009 heeft de werkgroep zich opnieuw actief in kunnen zetten voor het beheren en vooral het ontsluiten van de archieven, welke aan ons zijn toevertrouwd. Wij hebben de volgende archieven in ons beheer gekregen (een aantal is vanuit de website te bekijken):
INVENTARIS

* Archief Onderlinge Veeverzekering “Het Vee fonds Beuningen”(GLD)
* Archief J. A. van der Pol uit Puiflijk 1945-1993
* inventaris Archief H. Joh. de Doper Balgoij
* Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen te Wijchen 1929-1995
* Archief van L.v.d. Heuvel Bergharen (versie oktober 2018)
* Archief DERDE ORDE HUIS ALVERNA
* ALZIESTO gemengde zangvereniging 1955 – 2016
* INVENTARIS ARCHIEF van de PAROCHIE H. DAMIANUS NIFTRIK 1938-2014
* Archief Organisatie Viering 150 jaar H. Antonius Abt Kerk te Wijchen, 2 en 3 oktober 2004
en Archief van de Commissie-boek H. Antonius Abt Kerk te Wijchen

* Archief brug Willem Alexander 2016-06-07
* Archief Bouwcommissie De Twaalf Apostelen
* Inventaris Parochie St. Victor en Gezellen Wamel
* Inventaris St. Jozef Alverna
* Inhoudsopgave van aanwezige archiefbescheiden in de kluis van het
parochieel centrum De Hoeksteen Wijchen
* Inventaris renovatie kasteel-raadhuis Wijchen 1993-1995
* Inventaris Heumeshof Ewijk
* Inventaris archief Antonius Abt Wijchen compleet
* Inventaris Everardus Wijchen
* Inventaris St Pascalis Woezik
* Inventaris Charitas Antonius Abt Wijchen
* Inventaris KVO-kring Maas en Waal
* Boeken, gedichten en varia van en door Gomarius Mes
* Diverse kleine archieven Maas en Waal

Nieuws

Onze partners