Tijdschriften

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift Tweestromenland Maas en Waals Tijdschrift voor Streekgeschiedenis. De redactie slaagt er steeds met succes in om een gevarieerd aantal artikelen te plaatsen. Deels schrijven zij deze zelf, deels worden er artikelen spontaan aangeboden en tot slot worden er mogelijke auteurs benaderd.

Auteursaanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor Tweestromenland.

Tijdschrift nummer 179 / 01-03-2019
Inhoud:
Blz. 4. Uit de geschiedenis van “DE GOUDEN LEEUW”
Heimerick Tromp
Blz. 13. Reactie van lezers
Blz. 14. Kwartierstaat van Antonia en Johanna de Ruijter
Heimerick Tromp e.a.
Blz. 16. Eerherstel voor “Kloosterboer” Matheus Smits (Horssen 1773-1865)
Theo W.M. Bressers
Blz. 21. Quiz
Adriaan Maters
Blz. 22. Het Drutense Smitsorgel 175 jaar
Jan Dekkers
Blz. 26. Betekenis van de aanwezigheid van de “Dochters der wijsheid” in Druten (1903-1986)
Neel van den Oever
Blz. 32. De Oranje Limes
Adriaan Maters
Blz. 38. Jac Maris in Tweestromenland
Leo Ewals
Blz. 45. Nieuwsbrief
Blz. 46. Vers van de Pers, “Paardenmarkt Wijchen”
Adriaan Maters

Medewerkers

M. Bergevoet, coördinator, Venlo
E. Brons, Beneden-Leeuwen
J. Dekkers, Druten
A. Maters, Beuningen
J. Kolen, Batenburg

Overzicht van in te kijken Tijdschriften van de Historische Vereniging Tweestromenland uit de periode 1964 tot 2000.


Elke jaargang is te bekijken als een boekwerk waar je makkelijk doorheen kunt bladeren.
Onder het boekje staat dezelfde jaargang als pdf document; met een zoekterm kun je hierin je specifieke informatie vinden.