Bewaorsmiense

Dizze werkgroep wil, dur muziek, cabaret en toneel, de taol en de gebruike
in Maos en Waol weergeve.

Details over de streekmusical “Nie te geleuve!”, die de Bewaorsmiense
begin 2017 gaan opvoeren.

Er zijn nog kaarten te koop voor de nieuwe voorstelling "Nie te geleuve!" bij
Juwelier Akkermans, Hogestraat te Druten
de Rijk Kantoorboekhandel te Beneden-Leeuwen
​De zaterdagen zijn uitverkocht.​

Wa duun de Bewaorsmiense?

Cultuur

Door de werkgroep Cultuur van de Bewaorsmiense wordt momenteel hard gewerkt aan het op poten zetten van een nieuwe musical. We hebben Bas van der Hoeven (oud Gelderlander journalist/columnist) aangetrokken voor het schrijven van een nieuwe voorstelling. De werkgroep is druk doende met de organisatorische aspecten zoals het regelen van een auditie voor spelers/zangers, benaderen van een zangcoach, kaartverkoop etc.
Juli 2016: Inmiddels is het script klaar. De naam van onze nieuwe voorstelling is
"Nie te geleuve!"
Het stuk gaat over de teloorgang van de kerken en de perikelen hieromheen voor het hergebruik.
De cast is bekend en de eerste repetitie is op donderdag 1 september. De speellocaties zijn in de grote hal van Eventworld (in plaats van het Kulturhuis in Afferden) en het weekend daarop in de Rosmolen.
Kaartverkoop staat gepland voor de eerste week in november; locaties en data worden nog bekend gemaakt.

De speeldata voor 2017 zijn reeds vastgesteld:
Op 31 mrt, 1 en 2 april in Eventworld in Druten
Op 7, 8, en 9 april in De Rosmolen Ben. Leeuwen

Reeds eerder gespeelde voorstellingen waren:
2003 “Maos en Waol gee pleat”
2005 “De Zoone vaen Toone”
2007 “Testament van Ome Hent”
2008 “Wie wâ bewaord hè wâ “
2011 “Vur Spek en Spruite”
2011 “Bloemen in de Haor” CD presentatie
2013 “Klaore Aerremoeij”

Bezoek onze website

Taol

Die werkgroep hil zich bezig mi ’t verzamele vaen zoveul meugelijk gesprekke dur middel vaen interviews. Maos 'n WaoIers worre benaderd um te vertelle over hun beroep, gewoontes die in onbruk gerakt zen en onderwerpe die vaen eiges bove komme drijve. Deze gesprekke worre opgenome en we wille daor un ceedee vaen make. Ok wil de werkgroep ok plekpleutjes uitgeve, die de miense op de deur kunne plekke. Hiermee geve ze oan dat er in hun huis plaet gepraot wor. Ok timmert de werrukgroep aon de weg um lezinge te houwe in durpshuize en bibliotheke in het dialect. Zij verkope ok de briefkarte mi Maos en Waolse spreuke en T-hemkes um de opnameapperaatjes te kunne kope..
In 2010 gaon we gebruiksvriendelijker opnameapparatuur aonschafe.

Boederij en laendschap

Is vur ‘t behoud en herstel vaen streekeige laendschapselemente. De werkgroep hil zich bezig mi verschillende 'projecten' die ligge tusse ‘t Maos 'n Waolkanaol en Herrewaoare. Er zijn tusse Aofere en Deest knote gezet die samen mi aonwonende geknot zulle worre. Ok prebiere ze ’n waendelpaed langs de Wettering te krijge en in Herre wille ze een stuk kerkepad wer opknappe. De werkgroep prebiert de inwonners en gemeentes wakker te schudde en bij de projecte te betrekke. Onderlest he we in Druute ’n vergadering belit mi Baet en Borg over ’t behoud vaen ouwe durpskerne.We hebbe ’t onderwerp dur ’n burgerinitiatief op de raadsagenda gekrege.

Wilde meer wete over de Bewaorsmiense?

Daen kunde mitte haostige post ’n berichtje sture naor treelk1@hotmail.com
Ge kun ok belle mi Henk van Elk, tillefoon 0487-516645.

Nieuws